Get Adobe Flash player

Isteqsiyen ak-d Țririt

 
 

1.  Anwat Σisa Lmasih?

2.  Illu d yiwen neɣ d tlata deg yiwen?

3.  Iwumi sin n imeslayen-agi Lεehd aqdim d Lεehd ajdid: εni Lεehd ajdid ad yekkes Lεehd aqdim?

4.  Aladra tferḥeḍ imi itelliḍ d ayla n Sidi Ṛebbi?

5.  Acuɣer i tfeṛḥeḍ imi tuɣaleḍ d ayla n Sidi Ṛebbi?

6.  Tețțiliḍ di leḥzen tikwal?

7.  Melmi i tețțiliḍ di leḥzen?

8.  Kečč, d amdan yelhan neɣ d amdan n diri?

9.  Acuɣer i telliḍ d amdan n diri?

10. Adam akk-d Ḥewwa ɛacen aṭas ayagi!

11. Ilaq aț-țeqqimed akka d aɛdaw n Sidi Ṛebbi yerna aț-țemfaraqeḍ yid-es i lebda?

12. D acu ara txedmeḍ iwakken a k-d-ițțunefk wul ajdid?

13.  D acu n tririt ara d-yerr Sidi Ṛebbi?

14.  Acuɣer i d-ixleq  Sidi Ṛebbi irgazen akk-d tlawin?

15. D acu n lmeɛna n wawal "ad lhin d ddunit"?

16. D acu-t ufakan agi i d-yelha?

17. D acu n lmeɛna n wawal "a d-telhim d wakal"?

18. Acuɣer i glaq a d-nelhi d lqaɛa?

19. I ma yella nețțalhay d wakal?

 

20. D acu n lmeɛna n wawal "yelha ma yella nessexdam lweqt s lewqama"?

 

21. Amek i gebɣa Sidi Ṛebbi aț-țqedceḍ?

22. D acu n leqdic i gesɛan azal ameqran?

23. Amek i tzemreḍ a d-sbeggneḍ leḥmala i lɣir-ik?

24. D acu n lmeɛna n wawal "ssexdem akken ilaq tiɛejba-inek"?

25. D acu-ten igerrujen?

26. Nezmer a nessefti igerrujen agi?

27. Amek i gebɣa Sidi Ṛebbi a sen-telḥuḍ i yigerrujen-ik?

28. D imawlan i d-xelqen-d tudert n warraw-nsen ?

29. D acu i d-issutur Sidi Rebbi i imawlan ?

30. D acu i d-issutur Sidi Rebbi i dderya a t-xedmen ?

31. D acu i ț-țwacult ?

32. Anta-tent twaculin-ik keččini ?

33. D acu n tesmasit i tesɛiḍ ɣer iɛeggalen n twacult-inek ?

34. Tebɣiḍ aț-țerreḍ d lfaɛl di tudert-ik sebɛa n tesmasitin agi timeqranin ?

35. D acu i gebɣa a d-yini wawal " Tarennawt n Lmasiḥ?

36. D acu-tent teswiɛin agi n ujerreb ?

37. Tzemreḍ aț-țxedmeḍ lxiṛ i k-d-issutur Sidi Rebbi?

38. Amek ara nẓer d acu i geḥseb Sidi Rebbi d ayen yelhan ?

39. Amek ara nẓer d acu i geḥseb Sidi Rebbi d ayen yelhan ?

40.  D anta-wen 66 n yedlisen i gellan di Tektabt Iqedsen ?

41. D ayen yesɛan azal ameqran ma yella neɣra Lɛahd Aqdim. Acuɣer?

42. D anwa-ten Adem akk-d Ḥewwa?

43. D anwa-ten Kayin akk-d Habil?

44. D acu i gessuter Sidi Ṛebbi i Nuḥ a t-ixdem?

45. D acu-ț lemɛahda i gefka Sidi Ṛebbi i Nuḥ?

46. D anwa-ten Ibṛahim akk-d Ṣara?

47. Sidi Ṛebbi yeṭṭef di lemɛahda-ines neɣ ala ?

48. Anwa-t Yeɛqub ?

49. Anwa-t Yusef ?

50. D acu i geḍran mbeɛd ?

51. D acu i geḍran mbeɛd laẓ ?

52. Anwa-t Musa ?

53. D acu i gexdem ɣer zdat ?

54. Anwa-t Yacuɛa ?

55. Anta-ț Raḥab?

56. Anwa-t Gidɛun?

57. Anta-ț Ḥanna?

58. Anta-ț Rut?

59. Anwa-t Dawed?

60. Acu n yisem i nefka i ccnawi i gexdem Dawed?